Prawo do odstąpienia od umowyKonsument, który zakupił towar w sklepie nietylkoagd.pl , może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
- pisemnie na adres: ul. Szkolna 7, 63-421 Przygodzice
- lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@nietylkoagd.pl


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu oraz tu: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.