Preparat dezynfekcyjny bakteriobójczy 500ml MD-1 ACRYLMED

 • Dodaj recenzję:
  • MD-1 500ML
  • Producent: ACRYLMED
  • Dostępność: dostępny dostępny
  • szt.
  • 49,90 zł

  Bakteriobójczy płyn do higienicznej dezynfekcji rąk oraz powierzchni. 

  PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU.

  Płyn do rąk to przyjemny w użyciu, nawilżający preparat, który szybko oczyszcza i dezynfekuje skórę, nawet w przypadku braku dostępu do bieżącej wody. Produkt spełnia wymagania norm europejskich dotyczących skuteczności preparatów dezynfekcyjnych. Wykazuje działanie bakteriobójcze w stosunku do szczepów wzorcowych: pałeczka ropy błękitnej, gronkowiec złocisty, bakterie kałowe np. Escherichia coli. 

  Stosowanie preparatu nie wymaga dodatkowej wentylacji pomieszczeń, ponad wentylację wymaganą odpowiednimi przepismi dotyczącymi użytkowanych obiektów.

  Podczas operowania dużymi ilościami preparatu zaleca się stosować okulary ochronne lub osłonę twarzy, ubranie ochronne. W przypadku odpowiedniej wentylacji, ochrona dróg oddechowych nie jest wymagana.

  W przypadku stosowania jednostkowego opakowania nie są wymagane specjalne środki ostrożności.

  Produkt spełnia wymagania norm europejskich dotyczących określenia działania dezynfekcyjnego preparatu. Działanie bójcze preparatu do rąk Ex-Bacteria jest wzmocnione przez obecność w nim alkoholu etylowego.

  Preparat Ex – Bacteria posiada pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym nr 0663/04, w kat I, gr. 1,2,3,4.

   

  Substancja czynna: chlorek didecylodimetyloamonu 20g/kg

  Zawiera etanol oznakowanie: WE 200-578-6.

  Opis produktu: 

  • produkt dezynfekcyjny firmy ACRYLMED
  • Pozwolenie Ministra Zdrowia
  • płyn o przyjemnym zapachu
  • przechowywać w temp. poniżej 25°C.
  • 3w1: nawilżenie, dezynfekcja, działanie antyseptyczne.
  • pojemność opakowania: 500ml (0,5kg)

   

  Sposób użycia na skórze rąk:

  1. Ok 3ml płynu nanieść na ręce
  2. Rozsmarować i odczekać ok 30 sekund do czasu odparowania lotnych składników
  3. Po dezynfekcji obficie spłukać wodą.

  Sposób użycia na powierzchni:

  1. Powierzchnię spłukać wodą
  2. Przemyć lub spryskać preparatem- pozostawić do wyschnięcia
  3. Spłukać obficie wodą

  *Preparat może reagować z materiałami wrażliwymi na alkohole. Przed dezynfekcją należy przeprowadzić próbę.

   

  Przechowywanie:

  Ex – Bacteria należy przechowywać w temp. poniżej 25°C. Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia. Preparat przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania winny być wyraźnie i jednoznacznie oznakowane.

   

  Oznakowanie preparatu:

  • H225 – wysoce łatwopalna ciecz i pary
  • P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
  • P333+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
  • P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Postępować zgodnie z przepisami krajowymi.